nech peniaze nespia

Rozmnožujte svoje peniaze!bezpečne,diskrétne so stabilným ziskom každý týždeň/mesiac.

Naučíme Vás zarábať nech Vaše peniaze nikdy nespia.

Motto: ,,AK MÁŠ,MÁŠ PRETO, ABY SI SA PODELIL" 〉

Čo ponúkame?

Ponúkame Vám bezpečné,dynamické a seriózne zhodnotenie Vašich peňazí v dvoch na sebe nezávislých investičných produktoch.

Ukážeme Vám,ako môžete s Vašimi prostriedkami pracovať na vašom účte v najdynamickejšom ekonomickom nástroji dnešnej doby.

Zaručíme Vám bezpečnosť,diskrétnosť,ale hlavne stabilné zisky každý týždeň/mesiac!

Sme pripravení Vám to dokázať.Nie slovami,frázami a prázdnymi sľubmi o skvelej budúcnosti.Ale serióznou prácou,ktorej výsledky sú hmatateľné každý týždeň/mesiac.

Podrobnejšie info nájdete kliknutím na obrázok

Riešenia, ktoré spĺňajú ciele našich klientov

Vytváranie maximálnych investičných výnosov s minimálnym rizikom pre širokú škálu našich klientov s využitím inovačného prístupu správy aktív na globálnom investičnom trhu.

∗Výsledky zhodnotenia sa zverejňujú raz za týždeň.

∗Vyberať je možné priebežne/respektíve po zverejnení výsledkov vždy v piatok.

Manažéri opäť preukázali vysokú úroveň profesionality prostredníctvom série lukratívnych obchodov pre spoločnosť a jej zákazníkov tým, že od 24.7. do 28.7.2017 dosiahli výsledok vo výške 5,27% zisku.


NAJBLIŽŠIE INFO K ZHODNOTENIU ZA OBDOBIE OD 21.8. DO 25.8. UŽ ZA
(neplánovaná dovolenka z dôvodu zmeny 1. augusta 2017 viac »»INFO)

Podrobnejšie info k výsledkom nájdete kliknutím na obrázok

Profitujte aj Vy na finančných trhoch.

Aktuálne zisky na týchto(kto si otvoril..)účtoch sa pohybujú medzi 2% až 4% za mesiac(aktuálne júl 3,3% ), v závislosti na aktuálnych trhových podmienkach a agresivite jednotlivých stratégií.

∗ Investíciu máte pod kontrolou.

∗Vysledky zhodnotenia(obchodovanie) investícií vidíte online.

∗Výber(obdobie) podľa vášho uváženia.

NAJBLIŽŠIE INFO K ZHODNOTENIU ZA OBDOBIE JÚL/2017 UŽ ZA

Tieto stránky/podstránky sú dynamické a budem ich postupne rozvíjať. Informácie/príležitosti budú pribúdať, preto sa sem pravidelne vracajte. Ak na Vás mám kontakt(viď.menu Kontakt), budem Vás o novinkách informovať emailom.